Divadelní schody
26.5.2017
Zlín
Městské divadlo Zlín, tř. Tomáše Bati 4091/32
Kudy tam?

Vůně kávy, slunko a pohodová atmosféra na divadelních schodech při příležitosti festivalu Setkání/Stretnutie.